“બંદૂક હિંસા રોગચાળો” સામે લડવાનું બંધ કરશે નહીં, યુએસ શૂટિંગ પછી બિડેન કહે છે

યુએસ પરેડ શૂટિંગ: બિડેને જણાવ્યું હતું કે તે અને તેની પત્ની જીલ આ સ્વતંત્રતા દિવસ પર એક અમેરિકન પડોશમાં વધુ એક વખત દુ:ખનો પરિચય કરાવનાર વૈરાગ્યપૂર્ણ બંદૂકની હિંસાની સહાયથી સ્તબ્ધ થઈ ગયા હતા.

TWITTER

યુએસ પ્રમુખ જો બિડેને સોમવારે શિકાગો ઉપનગરમાં 4ઠ્ઠી જુલાઇની પરેડમાં ઘાતક સમૂહે ફોટા લીધા બાદ અમેરિકામાં બંદૂકની હિંસાનો “રોગચાળો” બંધ કરવા માટે યુદ્ધ જાળવવાનું વચન આપ્યું હતું.

બિડેને જણાવ્યું હતું કે તેઓ અને તેમના જીવનસાથી જિલને “ભાવનાહીન બંદૂકની હિંસાથી આઘાત લાગ્યો છે જેણે આ સ્વતંત્રતા દિવસ પર અમેરિકન પડોશમાં વધુ એક વખત દુઃખ પહોંચાડ્યું છે,” હાઇલેન્ડ પાર્ક, ઇલિનોઇસમાં હત્યાકાંડમાં છ લોકો માર્યા ગયા પછી.

હું હવે બંદૂકની હિંસાના રોગચાળાને યુદ્ધ પૂરું પાડવાનો નથી,” તેમણે કહ્યું, તેમણે જૂનના અંતમાં નિયમન માટે લાંબા સમયથી પ્રથમ વ્યાપક બંદૂક વ્યવસ્થાપન પગલાં પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા, જો કે “ઘણું વધારાનું કામ” બાકી છે.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.