28 મે

વર્લ્ડ ન્યુટ્રિશન ડે 2022:વજન ઉતારવા માટે શોર્ટકટ લેવાથી માંડીને લેબલ્સ ના વાંચવાની ટોચની ભૂલો, જે બગાડી શકે છે તમારું સ્વાસ્થ્ય

વર્લ્ડ ન્યુટ્રિશન ડે 2022:વજન ઉતારવા માટે શોર્ટકટ લેવાથી માંડીને લેબલ્સ ના વાંચવાની ટોચની ભૂલો, જે બગાડી શકે છે તમારું સ્વાસ્થ્ય