સિન્થેટીક બ્રેઈન મિકેનિઝમ

કૃત્રિમ બુદ્ધિમત્તાને કારણે ભારતે ઉથલપાથલનો સામનો કરવા માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ: રાજનાથ સિંહ

કૃત્રિમ બુદ્ધિમત્તાને કારણે ભારતે ઉથલપાથલનો સામનો કરવા માટે તૈયાર રહેવું જોઈએ: રાજનાથ સિંહ