સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સુરક્ષા પરિષદ

યુએન દ્વારા આતંકવાદીઓને બ્લેકલિસ્ટ કરવા પર ભારતનું “ડબલ સ્ટાન્ડર્ડ” ચીન પર નિશાન સાધ્યું

યુએન દ્વારા આતંકવાદીઓને બ્લેકલિસ્ટ કરવા પર ભારતનું “ડબલ સ્ટાન્ડર્ડ” ચીન પર નિશાન સાધ્યું