સંજય લીલા ભણસાલી

ઐશ્વર્યા રાય બચ્ચને પારોની તસવીર સાથે દેવદાસના 20 વર્ષની ઉજવણી કરી. પતિ અભિષેકે કેવી પ્રતિક્રિયા આપી
|

ઐશ્વર્યા રાય બચ્ચને પારોની તસવીર સાથે દેવદાસના 20 વર્ષની ઉજવણી કરી. પતિ અભિષેકે કેવી પ્રતિક્રિયા આપી