શિલ્પા શેટ્ટી

રાજ કુન્દ્રા ટ્વિટર પર પાછા ફર્યા, “સોલમેટ” શિલ્પા શેટ્ટીના જન્મદિવસ પર એક પ્રિય પોસ્ટ શેર કરી

રાજ કુન્દ્રા ટ્વિટર પર પાછા ફર્યા, “સોલમેટ” શિલ્પા શેટ્ટીના જન્મદિવસ પર એક પ્રિય પોસ્ટ શેર કરી