શિન્ઝો આબે

જો બિડેન, પીએમ મોદી, ઓસ્ટ્રેલિયન સમકક્ષ શિન્ઝો આબેએ ક્વોડ સ્ટેટમેન્ટમાં શોક વ્યક્ત કર્યો
|

જો બિડેન, પીએમ મોદી, ઓસ્ટ્રેલિયન સમકક્ષ શિન્ઝો આબેએ ક્વોડ સ્ટેટમેન્ટમાં શોક વ્યક્ત કર્યો

જાપાનના શિન્ઝો આબેએ અર્થતંત્રને પુનર્જીવિત કરવા, રૂઢિચુસ્ત એજન્ડાને પૂર્ણ કરવાની માંગ કરી
|

જાપાનના શિન્ઝો આબેએ અર્થતંત્રને પુનર્જીવિત કરવા, રૂઢિચુસ્ત એજન્ડાને પૂર્ણ કરવાની માંગ કરી

જાપાન શાંતિ-પ્રેમાળ રાષ્ટ્ર, શિન્ઝો આબે પર હુમલો “આઘાતજનક”: ભૂતપૂર્વ ભારતીય રાજદૂત

જાપાન શાંતિ-પ્રેમાળ રાષ્ટ્ર, શિન્ઝો આબે પર હુમલો “આઘાતજનક”: ભૂતપૂર્વ ભારતીય રાજદૂત