મોહમ્મદ નબી

એશિAFGPયા કપમાંથી આસિફ અલીને ‘પ્રતિબંધ’: ફરીદ અહેમદ મલિક સાથે પાકિસ્તાની ક્રિકેટરની ઝપાઝપી પર અફઘાનિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન

એશિAFGPયા કપમાંથી આસિફ અલીને ‘પ્રતિબંધ’: ફરીદ અહેમદ મલિક સાથે પાકિસ્તાની ક્રિકેટરની ઝપાઝપી પર અફઘાનિસ્તાનના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન