મીરા કપૂર

સ્વિટ્ઝર્લેન્ડનું બીજું ફેમિલી હોલિડે પોસ્ટકાર્ડ, શાહિદ કપૂર દ્વારા શેર કરવામાં આવ્યું

સ્વિટ્ઝર્લેન્ડનું બીજું ફેમિલી હોલિડે પોસ્ટકાર્ડ, શાહિદ કપૂર દ્વારા શેર કરવામાં આવ્યું