ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ

મેવાડા ક્રિકેટ કલબ આયોજીત મેવાડા ક્રિકેટ કાર્નિવલ ૨૦૨૨માં મુખ્યમંત્રીશ્રીની ઉપસ્થિતી

મેવાડા ક્રિકેટ કલબ આયોજીત મેવાડા ક્રિકેટ કાર્નિવલ ૨૦૨૨માં મુખ્યમંત્રીશ્રીની ઉપસ્થિતી

PM ગાંધીનગરમાં મોટી સંખ્યામાં સહકારી સંસ્થાઓના નેતાઓના સેમિનારને સંબોધિત કરે છે
|

PM ગાંધીનગરમાં મોટી સંખ્યામાં સહકારી સંસ્થાઓના નેતાઓના સેમિનારને સંબોધિત કરે છે

મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં TV9 ચેનલ દ્વારા ‘ગર્વ છે ગુજરાતી છું’ કોન્કલેવ 2022 યોજાઇ
|

મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં TV9 ચેનલ દ્વારા ‘ગર્વ છે ગુજરાતી છું’ કોન્કલેવ 2022 યોજાઇ