ભગવાનની દેવી ડાગર

“એથ્લેટિક્સની રાણી”: 94-વર્ષીય ભગવાનની દેવીએ ફિનલેન્ડમાં એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં ગોલ્ડ જીત્યો

“એથ્લેટિક્સની રાણી”: 94-વર્ષીય ભગવાનની દેવીએ ફિનલેન્ડમાં એથ્લેટિક્સ ચેમ્પિયનશિપમાં ગોલ્ડ જીત્યો