બ્રાયન લારા

ભારત વિ ઇંગ્લેન્ડ, એજબેસ્ટન ટેસ્ટ: જસપ્રિત બુમરાહે તેનો બેટિંગ રેકોર્ડ તોડ્યા પછી બ્રાયન લારાએ એપિક અભિનંદન ટ્વીટ પોસ્ટ કરી

ભારત વિ ઇંગ્લેન્ડ, એજબેસ્ટન ટેસ્ટ: જસપ્રિત બુમરાહે તેનો બેટિંગ રેકોર્ડ તોડ્યા પછી બ્રાયન લારાએ એપિક અભિનંદન ટ્વીટ પોસ્ટ કરી