ફ્રાન્સિસ્કા તાલા

મહિલા હોકી વર્લ્ડ કપમાં નેધરલેન્ડ સામે ગોલ કર્યા બાદ ચિલીની ખેલાડીએ બોયફ્રેન્ડને પ્રપોઝ કર્યું

મહિલા હોકી વર્લ્ડ કપમાં નેધરલેન્ડ સામે ગોલ કર્યા બાદ ચિલીની ખેલાડીએ બોયફ્રેન્ડને પ્રપોઝ કર્યું