ફિલ્મ પૃથ્વીરાજ

અક્ષય કુમારે પૃથ્વીરાજની કો-સ્ટાર માનુષી છિલ્લરને તેના જન્મદિવસ પર આ રીતે શુભેચ્છા પાઠવી

અક્ષય કુમારે પૃથ્વીરાજની કો-સ્ટાર માનુષી છિલ્લરને તેના જન્મદિવસ પર આ રીતે શુભેચ્છા પાઠવી