નિખત ઝરીન

તેલંગાણા સરકારે નિખત ઝરીન, એશા સિંઘને બે કરોડ રૂપિયા રોકડા, હાઉસિંગ પ્લોટની જાહેરાત કરી

તેલંગાણા સરકારે નિખત ઝરીન, એશા સિંઘને બે કરોડ રૂપિયા રોકડા, હાઉસિંગ પ્લોટની જાહેરાત કરી

બોક્સિંગ વર્લ્ડ ચેમ્પિયન નિખત ઝરીન કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં 50 કિગ્રા કેટેગરીની તૈયારી કરશે

બોક્સિંગ વર્લ્ડ ચેમ્પિયન નિખત ઝરીન કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં 50 કિગ્રા કેટેગરીની તૈયારી કરશે