ધનુષ

આમિર ખાને રુસો બ્રધર્સ, ધનુષ અને ભૂતપૂર્વ પત્ની કિરણ રાવ માટે સ્પેશિયલ ડિનરનું આયોજન કર્યું

આમિર ખાને રુસો બ્રધર્સ, ધનુષ અને ભૂતપૂર્વ પત્ની કિરણ રાવ માટે સ્પેશિયલ ડિનરનું આયોજન કર્યું

ધ ગ્રે મેન: જ્યારે ધનુષના પુત્રોની યાત્રા અને લિંગે પ્રીમિયરમાં શોને “સંપૂર્ણપણે” ચોરી લીધો

ધ ગ્રે મેન: જ્યારે ધનુષના પુત્રોની યાત્રા અને લિંગે પ્રીમિયરમાં શોને “સંપૂર્ણપણે” ચોરી લીધો