દયાભાભી

‘દયાભાભી’ બીજીવાર માતા બન્યા:દિશા વાકાણીએ દીકરાને જન્મ આપ્યો, ‘સુંદર’એ કહ્યું- ‘હું બીજીવાર મામા બની ગયો’

‘દયાભાભી’ બીજીવાર માતા બન્યા:દિશા વાકાણીએ દીકરાને જન્મ આપ્યો, ‘સુંદર’એ કહ્યું- ‘હું બીજીવાર મામા બની ગયો’