જોસ બટલર

જોસ બટલરે નેધરલેન્ડ વિરૂદ્ધ ODI સિરીઝ સ્વીપ કર્યા પછી ઈંગ્લેન્ડની ટીમમાં “મહાન ઊંડાણ”ની પ્રશંસા કરી

જોસ બટલરે નેધરલેન્ડ વિરૂદ્ધ ODI સિરીઝ સ્વીપ કર્યા પછી ઈંગ્લેન્ડની ટીમમાં “મહાન ઊંડાણ”ની પ્રશંસા કરી

જોસ બટલર, રાજસ્થાન રોયલ્સ “ખૂબ જ ડરપોક” હતા: ખરાબ બેટિંગ પછી ઇંગ્લેન્ડના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટનબતાવો
|

જોસ બટલર, રાજસ્થાન રોયલ્સ “ખૂબ જ ડરપોક” હતા: ખરાબ બેટિંગ પછી ઇંગ્લેન્ડના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન
બતાવો

“…આઈપીએલના ઈતિહાસમાં”: આઈપીએલ 2022માં જોસ બટલરના પ્રદર્શન પર કુમાર સંગાકારાનું મોટું નિવેદન
|

“…આઈપીએલના ઈતિહાસમાં”: આઈપીએલ 2022માં જોસ બટલરના પ્રદર્શન પર કુમાર સંગાકારાનું મોટું નિવેદન