કંગના રનૌત

કંગનાની સૌથી મોટી ફ્લોપ ફિલ્મ:’ધાકડ’એ 8મા દિવસે માત્ર 4,420 રૂપિયાની કમાણી કરી, ફિલ્મની આખા દેશમાં માત્ર 20 ટિકિટ વેચાઈ

કંગનાની સૌથી મોટી ફ્લોપ ફિલ્મ:’ધાકડ’એ 8મા દિવસે માત્ર 4,420 રૂપિયાની કમાણી કરી, ફિલ્મની આખા દેશમાં માત્ર 20 ટિકિટ વેચાઈ