એમી બરુઆહ

કાન્સ 2022: અભિનેતા-ફિલ્મ નિર્માતા એમી બરુઆહે તેના મોટા રેડ કાર્પેટ ડેબ્યૂ માટે મેખેલા ચાડોર પહેર્યું હતું
|

કાન્સ 2022: અભિનેતા-ફિલ્મ નિર્માતા એમી બરુઆહે તેના મોટા રેડ કાર્પેટ ડેબ્યૂ માટે મેખેલા ચાડોર પહેર્યું હતું