ઇલિયાના ડીક્રુઝ

કેટરિના કૈફના જન્મદિવસ માટે માલદીવમાં ઇલિયાના ડીક્રુઝ, અભિનેત્રીના ભાઈને ડેટ કરી રહી હોવાના અહેવાલ છે.

કેટરિના કૈફના જન્મદિવસ માટે માલદીવમાં ઇલિયાના ડીક્રુઝ, અભિનેત્રીના ભાઈને ડેટ કરી રહી હોવાના અહેવાલ છે.