અમદાવાદ

મેવાડા ક્રિકેટ કલબ આયોજીત મેવાડા ક્રિકેટ કાર્નિવલ ૨૦૨૨માં મુખ્યમંત્રીશ્રીની ઉપસ્થિતી

મેવાડા ક્રિકેટ કલબ આયોજીત મેવાડા ક્રિકેટ કાર્નિવલ ૨૦૨૨માં મુખ્યમંત્રીશ્રીની ઉપસ્થિતી

હાર્દિક પંડ્યા “કોઈપણ ટીમ માટે એકવાર ગોલ્ડ…” છે: ગુજરાત ટાઇટન્સના કેપ્ટન ઇયાન બિશપની ભારે પ્રશંસા
|

હાર્દિક પંડ્યા “કોઈપણ ટીમ માટે એકવાર ગોલ્ડ…” છે: ગુજરાત ટાઇટન્સના કેપ્ટન ઇયાન બિશપની ભારે પ્રશંસા

મોદી સ્ટેડિયમની 11 વિશેષતા:વરસાદ પડે તો પણ મેચ રદ્દ ના થાય, ગ્રાઉન્ડનું લાઇટિંગ એવું કે કોઈ પડછાયો જ ના પડે
|

મોદી સ્ટેડિયમની 11 વિશેષતા:વરસાદ પડે તો પણ મેચ રદ્દ ના થાય, ગ્રાઉન્ડનું લાઇટિંગ એવું કે કોઈ પડછાયો જ ના પડે