અક્ષય કુમાર

રાષ્ટ્રીય પુરસ્કારો 2022: અક્ષય કુમાર, જે સૂરારાય પોટ્રુ રિમેકમાં દર્શાવશે, ફિલ્મની મોટી જીત પછી આ ટ્વિટ કર્યું

રાષ્ટ્રીય પુરસ્કારો 2022: અક્ષય કુમાર, જે સૂરારાય પોટ્રુ રિમેકમાં દર્શાવશે, ફિલ્મની મોટી જીત પછી આ ટ્વિટ કર્યું

અક્ષય કુમારે પૃથ્વીરાજની કો-સ્ટાર માનુષી છિલ્લરને તેના જન્મદિવસ પર આ રીતે શુભેચ્છા પાઠવી

અક્ષય કુમારે પૃથ્વીરાજની કો-સ્ટાર માનુષી છિલ્લરને તેના જન્મદિવસ પર આ રીતે શુભેચ્છા પાઠવી