|

મહિલા સાહસિકોને બિઝનેસ લોન મેળવવામાં સમસ્યાનો સામનો કરવો પડે છે: અભ્યાસ

અભ્યાસ દરમિયાન, એ પણ જાણવા મળ્યું હતું કે આમાંથી લગભગ 60 ટકા ઉદ્યોગસાહસિકોએ ઉત્તમ આર્થિક સેવાઓ મેળવવામાં મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.

NDTV

એક અભ્યાસ અનુસાર, મોટાભાગની મહિલા ઉદ્યોગસાહસિકોને રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકો પાસેથી મોર્ટગેજ ઓફરિંગ મેળવવામાં પડકારોનો સામનો કરવો પડે છે.


એક વખત ભારતીય યુવા શક્તિ ટ્રસ્ટ (BYST) દ્વારા શીખવવામાં આવ્યું હતું અને ત્રણ શહેરો – દેશવ્યાપી રાજધાની ક્ષેત્ર, ચેન્નાઈ અને પૂણેમાંથી 450 કન્યા સાહસિકોની ભાગીદારી નોંધાઈ હતી.

અભ્યાસ દરમિયાન, એક વખત એવું પણ જોવામાં આવ્યું હતું કે આમાંના લગભગ 60 ટકા ઉદ્યોગસાહસિકોએ અનિવાર્ય નાણાકીય સેવાઓની પહોંચ મેળવવામાં સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.

“પચાસી ટકા કન્યા સાહસિકોએ રાષ્ટ્રીયકૃત બેંકોમાંથી મોર્ટગેજ ઓફરિંગ મેળવવામાં પડકારોનો સામનો કરવો પડ્યો,” એમ જાણવામાં દાવો કરવામાં આવ્યો છે.

લક્ષ્મી વેંકટરામન વેંકટેશન, મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી, લક્ષ્મી વેંકટરામન વેંકટેસન, “સાર્વજનિક ક્વાર્ટર બેંકો BYST સહાયિત, ઓછા વિશેષાધિકૃત ઉદ્યોગસાહસિકો કે જેઓ સારી રીતે પ્રશિક્ષિત છે… અને અમારી નિષ્ણાત પેનલની સહાયથી યોગ્ય રીતે તપાસ કરવામાં આવે છે તેમને આવકારવામાં આનંદ થાય છે.” BYST ના, જણાવ્યું હતું.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.