યુપીના બુંદેલખંડ એક્સપ્રેસવેનું PM મોદી દ્વારા મોટા ઉદઘાટન માટે સેટ

લગભગ ₹14,850 કરોડના મૂલ્યમાં 296 કિમીનો ફોર-લેન પાર્કવે બનાવવામાં આવ્યો છે.

FACEBOOK

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ઉત્તર પ્રદેશમાં બુંદેલખંડ ફ્રીવેનું ઉદ્ઘાટન કરવા તૈયાર છે, જે પ્રદેશમાં કનેક્ટિવિટી અને ઔદ્યોગિક સુધારણા વધારવાની આગાહી કરે છે. આશરે ₹14,850 કરોડના મૂલ્યમાં 296 કિમીનો ફોર-લેન લિમિટેડ એક્સેસ હાઇવે વિકસાવવામાં આવ્યો છે.

FACEBOOK

29 ફેબ્રુઆરી, 2020 ના રોજ વડા પ્રધાન દ્વારા એક વખત અસાઇનમેન્ટ માટેનો પાયો નાખવામાં આવ્યો હતો. મર્યાદિત-એક્સેસ હાઇવે પર કામ 28 મહિનામાં પ્રાપ્ત થયું છે.

FACEBOOK

ફ્રીવેને ઉત્તર પ્રદેશ એક્સપ્રેસવેઝ ઈન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટીના નેજા હેઠળ વિકસાવવામાં આવ્યો છે અને બાદમાં તેને છ લેન સુધી પણ લંબાવી શકાય છે.

FACEBOOK

આ પ્રદેશમાં કનેક્ટિવિટી વધારવા ઉપરાંત, પાર્કવે નાણાકીય વિકાસમાં સૌથી વધુ સુધારો પૂરો પાડશે.

FACEBOOK

એક્સપ્રેસ વેના અનુગામી બાંદા અને જાલૌન જિલ્લામાં ઔદ્યોગિક હોલની રજૂઆત પર કામ શરૂ થઈ ગયું છે.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.